Lluminositat

La lluminositat de les finestres és un dels seus atributs més grans, basat en el disseny dels productes.

Sabem que la lluminositat i els espais grans són fonamentals en les llars modernes. El resultat és que la gent vol viure en llars amb finestres més grans, mes que suportar condicions meteorològiques diferents. En altres paraules, volem guanyar en lluminositat però sense perdre confort.