Valor afegit

Unes noves obertures poden contribuir significativament a millorar el seu benestar i qualitat de vida, mitjançant la protecció contra robatoris, l'aïllament acùstic, la llum i l'aïllament tèrmic.