Pérgoles d'alumini

Solució per esplanades, terrasses o jardí d'hivern. Tendal en alumini, des de l'estructura fins a les làmines orientables. Impermeable a l'aigua proporcionant protecció del sol i la pluja. Làmines orientables a través d'un motor per regular l'entrada dels raigs solars circulació d'aire i protecció de la pluja. Possibilitat d'instal · lació tipus barana per a jardins d'hivern, a la paret amb dos o tres columnes i també com mòdul independentment amb quatre o sis columnes. Possibilitat de tenir drenatges d'aigua a les columnes frontals.
Color estàndard: sabre (gris)