ALUMINI - Thermia Standard +

La sèrie Thermia AR62 ofereix un excel·lent resultat en transmitància tèrmica i aïllament acústic. El sistema permet la fabricació de multitud de finestres, balconeres i portes d'alumini.

La Sèrie Thermia CR31 de tall perimetral, és un sistema corredís amb trencament de pont tèrmic amb multitud de possibilitats. Apta per a la fabricació de finestres i balconeres, de 2, 3, 4 o més fulles. Sistema que afavoreix l'estalvi energètic.