ALUMINI - Thermia Design

La sèrie Thermia OC78 + Canal 16 està caracteritzada per tenir una estètica lleugera i simple. Disseny amb prestacions tèrmiques i acústiques excel·lents. Amb aquestes finestres maximizarás la superfície de vidre, augmentant la quantitat de llum natural de l'exterior.

La Sèrie Thermia CR40 és la versió amb trencament de pont tèrmic de la línia corredissa C40. El disseny de tot el sistema és amb marc perimetral i full de tall recte. Això permet donar solució a diversos tipus d'obertura: fulla oculta en mur (pocket), trobada de fulles a 90º sense marc, multiraíl, marc encastat, fulles reforçades, etc.